Domácí hospic Sv. Michaela v Poličce

Zde najdete odkaz na domácí hospic. 
  • Domácí hospic poskytuje komplexní péči o nevyléčitelně nemocného člověka v jeho domácím prostředí a podporu jeho nejbližších.

  • Služba je určena lidem v terminálním stádiu nemoci z Poličky a obcí Borová, Březiny, Jedlová, Korouhev, Lačnov, Lubná, Pustá Rybná, Sádek, Sebranice, Stašov, Telecí, kteří si přejí svůj život uzavřít doma a jejich blízkým a pečujícím.

  • Péči zajišťuje hospicový tým složený z lékařů, speciálně proškolených a v paliativní péči vzdělávaných zdravotních sester, sociálního pracovníka, psychoterapeutů a duchovních.

  • O přijetí nemocného do domácího hospice rozhoduje lékař hospice na základě podané žádosti a informovaného souhlasu nemocného.

  • Zdravotní ošetření je hrazeno ze zdravotního pojištění. Oblastní charita Polička má uzavřenu smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami: VZP, ZPMV, VoZP, ČPZP. Pacient v hospicové péči hradí poplatek 100 Kč/den, který pomáhá pokrýt část nákladů, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (služby lékaře, práce psychoterapeuta a sociálního pracovníka).

  • Hospicová služba funguje  24 hodin denně, sedm dnů v týdnu v domácnosti pacienta.